Asociatia brokerilor vamali

din Republica Moldova

  • Русский
  • Romana
  • English
Membrii asociatiei
Despre asociatia

         Asociaţia Brokerilor vamali din R Moldova (ABV Moldova) este o organizaţie nonguvernamentală, necomercială, reprezentativă, fondată în scopul coordonării activităţii asociaţilor, precum şi crearea condiţiilor favorabile pentru realizarea şi apărarea intereselor comune a asociaţilor în procesul de reformare şi dezvoltare a economiei R Moldova.

        Asociaţia Brokerilor vamali din R Moldova a fost fondată la 19 aprilie 2004 şi înregistrată pe un termen nedeterminat la Camera Înregistrării de Stat la 13 mai 2006. Actualmente întruneşte în rîndurile sale 22 companii, ce activează în domeniul prestării serviciilor de mediere în domeniul vămuirii, transportului internaţional, acordă servicii de consultantă, depozitare a mărfurilor în regim de "antrepozit vamal", depozitare provizorie a mărfurilor şi unutăţilor de transport, comercializare a blanchetelor speciale utilizate în procesul de vămuire a mărfurilor, precum şi alte servicii.

     Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele juridice rezidente şi nerezidente ale R Moldova, care recunosc statutul asociaţiei şi pot contribui cu un aport în realizarea scopurilor şi rezolvarea problemelor, care stau în faţa Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei se subdivizează în:

      1. membrii plenipotenţiari - cu drepturi depline de vot, si
      2. membrii asociaţi - cu drepturi de vot consultativ.
 
Organele de conducere ale Asociaţiei:

      1. Adunarea Generala a membrilor Asociaţiei;
      2. Consiliul de Administrare al Asociaţiei;
      3. Presedintele Asociaţiei;
      4. Comisia de Cenzori (Cenzorul).
 
Obiectivele Asociației:
Actualmente ABV Moldova realizează urmatoarele funcţii de bază:

      1. de reprezentare - asigură colaborarea constructivă cu organele vamale şi protejarea intereselor comune ale membrilor la nivele de decizie,
      2. de mediere - asigură dialogul permanent între mediul de afaceri şi organele vamale,
      3. de acumulare şi generare - identifică problemele cu care se confruntă membrii Asociaţiei, elaborează şi promovează idei şi propuneri, privind soluţionarea lor.

Asociaţia prestează servicii:

      1. de consultantă,
      2. de instruire a specialistilor în domeniul vamal,
      3. de perfecţionare a cadrelor,
      4. de consultare pe aspecte legislative şi intrebări economice, legate de operaţiunile de vămuire a mărfurilor,
      5. de organizare a seminarelor, conferinţelor şi altele. 

 
Căutare:

Titlu
Content
 
 

Noutaţi

  • 01.01.1970


 

Cursul oficial al MDL


Forum

  • Calcularea Accizului la un Autoturism

  • Calcularea Tarifelor Ecologice

  • Calcularea Taxelor Vamale

 

Softul pentru brokeri vamal şi declaranti